supervision

Mangler du dine 40 timers eksterne supervision i dit autorisationsforløb?

Eller måske er du leder på en arbejdsplads, der har brug for en fast supervisor til dit team eller til enkelte medarbejdere?

Jeg kommer til dig/jer – uanset geografi.

Det er altid vigtigt med et trygt og tillidsfuldt rum

Derfor tilbyder jeg også en afklarende samtale, som skal pejle os ind på, om jeg er det rette match.

Så henvend dig helt uforpligtende til mig. 

Der er ingen opgaver eller behov, som ligner hinanden. Derfor er det vigtigt, vi starter med en uforpligtende samtale, og så kan vi se, om det danner grundlag for at mødes og aftale nærmere. 

Min erfaring med supervision

Jeg har superviseret rigtig mange psykologer på vej mod deres autorisation.

Jeg har derfor stor erfaring med opgaven og tager altid fat i lige præcis dét, som du har brug for.

Både fagligt og personligt.

Derudover har jeg flere års erfaring med at varetage supervision af fagpersonalet på forskellige skoler, hvor der har været behov for at udvikle enten faglighed eller teamsamarbejdet.

Jeg er vant til at arbejde med forskelligt fagpersonale – både i små og større grupper.

Supervision er bevægelse og udvikling 

Supervision er en opgave, jeg i dén grad sætter en ære i at yde. Det er et vigtigt udviklingsrum, både for dig individuelt eller for det team, du er en del af. Den udvikling kan give øget trivsel, glæde og nysgerrighed på dit arbejde og den måde, der arbejdes på. Uanset hvilket område du arbejder med.

Det er ikke muligt at beskrive fænomener uafhængigt af os selv

Derfor må enhver udforskning af en problematik også altid indeholde refleksioner omkring vores egne for-forståelser i forhold til det, vi bliver optaget af i en given situation. Jeg er af den overbevisning, at alt er i bevægelse inklusiv mennesket, dets ressourcer og dets potentielle udfordringer.

Vi er i et konstant samspil med omverdenen, som også er medvirkende til mulige forandringer eller forhindringer afhængigt af vores anskuelse i udviklingen af vores potentiale.

Al adfærd er kommunikation.

Kommunikation er ikke kun ord og tale. Selvom vi er stille, kommunikerer vi.

Derfor kommunikerer vi hele tiden. 

Når der er adfærd, der udfordrer os voksne, er det for det meste en invitation til, at vi skal forstå bedre ved hjælp af vores nysgerrighed og åbenhed over for mennesket foran os.

Læs mere

Spørgsmål, jeg ofte møder i supervisionsrummet ...

“Jeg er presset over mængden af arbejdsopgaver, og jeg drunkner i dem – hvordan passer jeg på mig selv?”

“Hvordan går jeg bedst ind i denne arbejdsopgave og samtidig har øje for de sammenhænge, der er i barnets liv?”

“Jeg er i tvivl om, hvad der er i spil i mit samarbejde med en borger, da samarbejdet er udfordret”

“Hvordan håndterer jeg egen empatitræthed eller kontakttræthed?” 

“Hvordan kan jeg bedst hjælpe i denne situation?”

“Jeg aner ikke, hvordan jeg skal møde denne familie, som virkelig er udfordret med alle mulige ting”

“Jeg har brug for hjælp til at se det, jeg ikke selv kan få øje på – mine blinde punkter”

Prisen er altid vigtig. Her kan du læse om det praktiske

40 timers forløb i gruppe (1-2 supervisander)

Jeg tager normalt 1.485 kr. i timen for supervision, men hvis du køber de 40 timer på én gang, så yder jeg 250 kr. rabat i timen, og du sparer altså 10.000 kr. i alt, når du betaler for et samlet forløb. Gruppesupervision med 2 personer gælder 1:1 jf. Psykolognævnet.

Hvis du ønsker at tage en kollega med, kan vi lave en individuel løsning, der passer til jeres behov.

60 timers forløb i gruppe ( 3-4 supervisander)

Ved 3-4 personer: jf. Psykolognævnet kan supervision regnes for 2/3 ved 3-4 personer. Du får derfor et forløb med 60 timer i alt, fordelt på 20 sessioner á 3 timer. Her giver jeg 400 kr. i rabat pr. time. pr. person, hvis du køber 60 timer på én gang, og du får dermed 24.000 kr. i rabat.

Der er IKKE moms på dette forløb OG husk, at selvom I er 2, så tæller det 1:1 i autorisationen.


Vi afsætter min. to timer pr. gang, så der er ro og tid til fordybelse. I nogle tilfælde arrangerer jeg hele dage, hvor vi mødes f.eks. fra kl. 10-18. Det kan være en fordel for jer, så vi skal mødes ad færre omgange. 

Antal personer

Antal timer

Normalpris / timepris

Samlet forløb / timepris

1-2

40

59.400 kr. /

1.485 kr.

49.400 kr. /

1235 kr.

3-4

60

89.100 kr. /

1.485 kr.

65.100 kr. /

1085 kr.

Prisen kort beskrevet:

Er i 1-2 personer, så har du/i 40 timer og normalprisen vil være 59.400 kr. Men køber du det hele på en gang, vil prisen i alt være 49.400 kr. og i får altså en besparelse på 10.000 kr.

Er i 3-4 personer, så får I 60 timer og normalprisen vil være 89.100 kr. Men køber i det hele på en gang, vil prisen være 65.100 kr. Altså en besparelse på 24.000 kr.

Nysgerrig på supervision?