Viden om Selvværd

At bakse med et lavt selvværd kan have en enormt negativ indflydelse på din livskvalitet. Du kan tvivle på alt, hvad du gør og føle dig meget mindre værd end andre mennesker. Selvværd og selvtillid er ord, som ofte bliver brugt i flæng. Det er vigtigt, at du forstår forskellen, da der er forskellige måder, hvorpå vi arbejder med udfordringerne indenfor disse to områder.

Selvværd er følelsen af at være noget værd, bare fordi du er et menneske på denne jord, følelsen af at du har ret til bare at være her. Det ligger i ordet ”selv” og ”værd”.
Selvtillid fodres derimod af anerkendelsen fra omverden i forhold til de præstationer, du laver i dit liv.

Selvværd og selvtillid skal ses som muskler: De kan blive større eller mindre, og vi kan selv have en stor indflydelse på størrelsen, da vi kan træne dem.

Alle mennesker ønsker sig mere selvværd – både i forhold til sig selv, til sine børn og andre vigtige mennesker, som vi har i vores liv. Begreberne bliver brugt flittigt i vores sprog, i litteraturen og hverdagslivet. Det er vigtigt, at vi sammen finder ind til, hvordan du præcist kan arbejde med din følelse af mindreværd eller med en selvtillid, som ikke er så stærk, som du kunne ønske dig.

Mange mennesker lever et langt liv i frygt for at blive afsløret. Afsløret i, at de alligevel ikke duer til noget som helst. Det kalder man også for ‘imposter syndrome’. Hvis du har ‘imposter syndrome’, vil du typisk overforberede dig til ting og have følelsen af aldrig at blive færdig eller god nok. Det kan resultere i et enormt stykke psykisk overarbejde, som kan være drænende for dig og som stjæler din livskvalitet. Tanker som: ”Hvis ikke jeg kan præstere, gøre eller handle på en bestemt måde, så kan jeg blive afsløret i ikke at være noget værd.”

At gå med denne slags følelser kan være enormt sårbart og skamfuldt. Så hvis du kender til denne slags tanker, så kan det være rigtig god mulighed for at dykke ned i arbejdet med dit selvværd. Og det er et stykke arbejde, som jeg gerne vil hjælpe dig med.

Velkommen til.